Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Dokument og sakshandsaming

Alle områda i Sande kommune er knytt opp mot sentralt postmottak ved Administrasjonsavdelinga. Men mange område har også eigne fagsystem, det som vert handsama i dei systema (inngåande, utgåande brev, notat) vert ikkje postført sentralt.

All arkivverdig dokumentasjon skal journalførast og arkivverast etter rutiner i denne planen.

Laster...