Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Org kart pr 01.01.19

Rådmannen er administrativ leiar og skal syte for at kommunen vert driven i samsvar med lov, forskrifter og politiske målsettingar.

Sektornivå inneheld oppvekst- og kultursjef, barnevernsleiar (fram til 31.12.2019), personalsjef, helse- og omsorgssjef, plan- og utviklingssjef, teknisk sjef og stabssjef. Sektorsjefane har overordna mål- og resultatansvar for sine sektorar, og er overordna leiar for einingsleiarane og avdelingane i sin sektor. 

Einingsleiarane har delegert mål- og resultatansvar for sine einingar.

Laster...