Arkivplan.no

Arkivdepot IKA Møre og Romsdal

Sande kommune inngjekk avtale med Interkommunal arkiv Møre og Romsdal om arkivdepot for saksarkiv frå 01.01.2016.

Laster...