Arkivplan.no

Arkivskaparar og arkivserier

Her registrerer du alle kommunens arkivskaparar med sine respektive papirbaserte arkivseriar. Det skal alltid registrerast på 3 nivå (arkivskapar, Allment Norsk Arkivskjema, serie). Sjå struktur for registrering på mappa "arkivtenesta".

Laster...